المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

مایکروسافت
لنوو
سامسونگ
دل
ایسوس
اچ پی
اپل
STM
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

مایکروسافت
لنوو
سامسونگ
دل
ایسوس
اچ پی
اپل
STM
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

مایکروسافت
لنوو
سامسونگ
دل
ایسوس
اچ پی
اپل
STM
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

مایکروسافت
لنوو
سامسونگ
دل
ایسوس
اچ پی
اپل
STM
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

مایکروسافت
لنوو
سامسونگ
دل
ایسوس
اچ پی
اپل
STM
المان های قالب

لیست لینک برندها